SGG CLIMATOP SAFE je energeticky úsporné izolačné trojsklo, ktoré okrem tepelného a vizuálneho komfortu poskytuje ochranu pred zranením osôb. Súčasťou bezpečnostného trojskla je vždy aspoň jedna vrstva tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT (ESG) s vyššou odolnosťou proti nárazom a voči zmenám teploty, alebo vrstveného skla SGG STADIP (VSG) s bezpečnostnou PVB fóliou. Ak dôjde k rozbitiu, tepelne tvrdené sklo sa rozpadne na drobné kúsky s tupými hranami a vrstvené sklo s fóliou v plne orámovanej aplikácii udrží úlomky pohromade a sklenená plocha si zachová zvyškovú pevnosť až do výmeny. Znižuje sa tak riziko poranenia užívateľov. 

Bezpečnostné vlastnosti
Energetická účinnosť
Tepelný komfort
Bezpečnosť osôb
Vlastnosti produktu

Vlastnosti produktu SGG CLIMATOP SAFE 

Energeticky úsporné bezpečnostné trojsklo SGG CLIMATOP SAFE je určené pre aplikácie, ktoré vyžadujú ochranu osôb pred zranením v prípade rozbitia skla. Použitím fólie z polyvinylbutyralu (PVB) s hrúbkou 0,38 mm sklo získava vlastnosti, ktoré ochránia používateľov pred poranením v prípade rozbitia skla, pretože fólia udrží kúsky rozbitého skla na mieste bez vysypania.  

V rámci bezpečnostného trojskla SGG CLIMATOP SAFE sa často používa aj tepelne tvrdené bezpečnostné sklo SGG SECURIT (ESG), ktoré má v porovnaní s obyčajným plaveným sklom až 5× vyššiu mechanickú odolnosť voči nárazu a zvýšenú odolnosť voči poškodeniu vysokými teplotami až 200   ̊C. 

Bezpečnostné vlastnosti – ochrana osôb 

Kombinácia tepelne tvrdeného skla a bezpečnostnej PVB fólie s hrúbkou 0,38 mm poskytuje zaskleniu schopnosť udržať úlomky skla pohromade v prípade poškodenia, takže sa minimalizuje riziko vysypania drobných kúskov, ktoré by bez použitia fólie mohli spôsobiť zranenie osôb. Sklo SGG CLIMATOP SAFE tak spĺňa bezpečnostné požiadavky normy EN 12600 a EN 356 


Kľúčové vlastnosti a výhody SGG CLIMATOP SAFE

Energetická účinnosť 

Efektívne využitie solárnych ziskov, denného svetla a účinnej tepelnej izolácie umožňuje úsporu nákladov na kúrenie, klimatizáciu aj osvetlenie, a tým redukuje emisie CO2. 

Tepelný komfort 

Veľmi nízka hodnota Ug (súčiniteľ prestupu tepla zasklením) až 0,5 W/m²K znižuje na minimum tepelné straty a zasklenie poskytuje príjemnú teplotu v zime aj v lete. 

Komfort denného svetla 

Vysoká svetelná priepustnosť trojskla (73–77 %) v interiéroch zaliatych prirodzeným denným svetlom vytvára pocit užívateľského pohodlia a výrazne znižuje potrebu používania umelého osvetlenia. 


Miera úrovne bezpečnostných vlastností skla závisí od počtu a hrúbky použitých vrstiev skla a PVB fólií v rámci zasklenia. SGG CLIMATOP SAFE s jednou vrstvou fólie sa používa na sklenené výplne okien a dverí. Pre vyššiu mieru bezpečnosti na veľkoplošné okná, deliace priečky a sprchové kúty sa používa zasklenie s 2 vrstvami bezpečnostnej PVB fólie, ktoré poskytuje vyššiu mieru bezpečnosti.  


Možnosti použitia

Možnosti použitia

Bezpečnostné vrstvené tepelnoizolačné sklo SGG CLIMATOP SAFE sa používa ako súčasť zasklenia budov všade tam, kde sa okrem energetickej účinnosti a svetelného či tepelného komfortu vyžadujú aj bezpečnostné vlastnosti skla pre zabezpečenie ochrany osôb v prípade rozbitia skla. Bezpečnostné vrstvené sklo sa používa v obytných aj verejných budovách – všade tam, kde je zvýšené riziko poškodenia skla a následného zranenia osôb.  

Príklady použitia bezpečnostného vrstveného skla s jednou fóliou:

 • okná v obytných a komerčných budovách
 • výplne interiérových dverí

Príklady použitia bezpečnostného vrstveného skla s 2 vrstvami fólie:

 • veľkoplošné okná a zasklenie
 • deliace interiérové priečky
 • celoplošné sklenené dvere
 • sklenené zásteny sprchových kútov
 • schodiskové šachty a zábradlia
 • zošikmené okná, striešky a markízy
 • zasklenie v priestoroch pre deti a seniorov
 • športoviská

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

Energeticky úsporné bezpečnostné sklo SGG CLIMATOP SAFE s tepelnou izoláciou do 0,5 W/m²K pri použití rámu so šírkou 18 mm dosahuje solárne zisky (g) 0,51, koeficient tienenia (SC) 0,59, má skvelú interpretáciu farieb – priestupnosť (Ra) 96,4, odrazivosť (Ra) 91,8 a vynikajúce svetelné vlastnosti – prenos svetla (TL) 73 %, vonkajší odraz (RLe) 14 % a vnútorný odraz (RLl) 14 %. Použitím jednej či dvoch vrstiev PVB fólie s hrúbkou 0,38 mm sklo získava vlastnosti, ktoré ochránia používateľov pred poranením v prípade rozbitia skla, pretože fólia udrží nalepené kúsky rozbitého skla na mieste bez vysypania. 

 

Rozdelenie vrstvených bezpečnostných skiel SGG CLIMATOP SAFE OCHRANA OSÔB testované podľa normy EN 12 600 

Úroveň ochrany osôb v prípade nehody (rozbitia):  Odporúčané riešenia:  Použitie: 
Ochrana osôb pred reznými ranami a poranením  Zloženie použitej bezpečnostnej vrstvy skla v trojskle: 

2 tabule skla a najmenej 1 PVB fólia, minimálne 3.3.1 

(2B2) 

Výplne okien a interiérových dverí 
Ochrana pred prepadnutím osôb a predmetov  cez rozbité sklo  Zloženie použitej bezpečnostnej vrstvy skla v trojskle: 

2 tabule skla a najmenej 2 PVB fólie, minimálne 3.3.2 

(1B1) 

Celosklenené a veľkoplošné  okná a dvere, deliace priečky, kúpeľne, kuchyne a schodištia, strešné a šikmé zasklenie. 

Pri testovaní podľa normy EN 12 600 formou „kyvadlovej skúšky“ sa simuluje náraz ľudského tela do vrstveného skla. Zámerom je prevencia zranenia a prepadnutia osôb. 

Praktické informácie

Praktické informácie

 

SGG CLIMATOP SAFE sa skladajú vo zvislej polohe z troch tabúľ skla oddelených dištančnými rámčekmi vyplnenými molekulovým sitom. Priestor medzi sklami je vyplnený Argónom a hermeticky utesnený technológiou dvojitého tmelenia, ktorá zaručuje dlhodobé zachovanie vlastností a životnosti izolačného skla.  

 

Pokyny pre inštaláciu

 • Použitie vrstvených bezpečnostných skiel musí byť v súlade s platnými normami a inštrukciami výrobcu. Ak sklo nie je zasadené v utesnenom systéme, je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane PVB medzivrstvy pred preniknutím vody. Kontakt s vodou môže zapríčiniť roztiahnutie fólie a viesť k rozvrstveniu skla.
 • Medzivrstva by nemala prísť do kontaktu s nevhodnými tmelmi, obsahujúcimi minerálne alebo rastlinné oleje a s ostatnými nevhodnými výrobkami – napríklad so silikónmi na báze kyselín.
 • Sklá SGG CLIMATOP SAFE by nemali byť pred a po zasklení vystavené teplote vyššej ako 60 °C.
 • Ak je vrstvené sklo aplikované do izolačného skla, bude umiestnené na vnútornej alebo na vonkajšej strane v závislosti od bezpečnostných požiadaviek danej aplikácie.

 

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov. 

 


Calumen

Skombinujte si benefity skiel s online aplikáciou Calumen

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.