SGG STADIP® je základný typ bezpečnostného skla, známeho aj ako vrstvené či lepené bezpečnostné sklo, pretože sa vyrába vrstvením sklenených tabúľ pomocou PVB fólie. Fólia v prípade rozbitia udrží zvyškovú celistvosť sklenenej plochy až do výmeny. Sklenené úlomky sa nerozsypú, ale zostanú prilepené na fólii, čím sa minimalizuje riziko zranenia osôb ostrými hranami črepov a znižuje riziko prieniku predmetov.

Ďalšie detaily produktu

Ďalšie detaily SGG STADIP® a SGG STADIP® PROTECT

Štandardne je bezpečnostné sklo SGG STADIP® PROTECT zložené z 2 alebo viacerých tabúľ číreho skla SGG PLANILUX®.

Fólie PVB sú k dispozícii v čírej, matnej alebo farebnej verzii (SGG STADIP® COLOR).

Na výrobu bezpečnostného vrstveného skla je možné použiť aj tepelne tvrdené sklo s vyššou odolnosťou proti poškodeniu teplotným šokom (vydrží teplotu až 200 °C) a proti mechanickému narušeniu celistvosti skla (5× odolnejšie než netvrdené sklo). Výsledkom tejto kombinácie je produkt SGG SECURIT STADIP®.


Možnosti použitia SGG STADIP® a SGG STADIP® PROTECT

Vďaka schopnosti udržať si v prípade rozbitia zvyškovú stabilitu dokážu vrstvené bezpečnostné sklá SGG STADIP® PROTECT zadržať predmet, ktorý spôsobil poškodenie zasklenia (podľa požadovanej úrovne bezpečnosti), za predpokladu, že sú inštalované presne na mieru, v súlade s normou EN 12600.

Bezpečnostné vrstvené sklá sa používajú aj na parapety, zábradlia, sklenené priečky, fasádyveľkoplošné zasklenia. Ďalšie možnosti použitia súvisia so špecifickými vlastnosťami skiel jednotlivých bezpečnostných tried.

Ochrana osôb proti zraneniu

To, že úlomky rozbitej sklenenej plochy zostanú prilepené na vnútornej bezpečnostnej fólii a neohrozujú osoby ostrými hranami, sa často vyžaduje v školách, škôlkach, nemocniciach a iných verejných budovách. Oceníte to aj v obytných priestoroch v prípade deliacich stien, bezpečnostného skla do kúpeľne, sprchovacích kútov, dverí či okien.

Ak sa vnútorná strana zastrešenia, markíz či naklonených okien zabezpečí použitím bezpečnostného vrstveného skla SGG STADIP® PROTECT, pri rozbití môže bezpečnostná fólia do určitej miery zabrániť prepadnutiu predmetov a vysypaniu ostrých úlomkov.

Ochrana proti pádu osôb

Vrstvené sklá SGG STADIP® PROTECT môžu v prípade rozbitia, okrem dočasnej stability zvyškov, súčasne zadržať predmet, ktorý spôsobil rozbitie, zabrániť vysypaniu úlomkov skla do priestoru pod zasklením, prípadne zabrániť prepadnutiu osoby či predmetu plochou rozbitého skla. Táto vlastnosť je užitočná predovšetkým v prípade skleneného zábradlia, balkónových výplnízasklenia vo výškach.

Ochrana proti vlámaniu a proti poškodeniu v dôsledku vandalizmu

Vrstvené bezpečnostné sklo sa využíva aj na zaistenie bezpečnosti majetku a obyvateľov budov – na zasklenie výkladov, vitrín, vstupných dverí a okien v obchodoch, hoteloch, reštauráciách, galériách a kanceláriách.

Ochrana proti výstrelom z pištole, pušky, loveckých zbraní a proti explóziám

Bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP® PROTECT vyšších bezpečnostných tried sú nepriestrelné. Chránia proti riziku priestrelu skla vo finančných inštitúciách, bankách, zmenárňach, na poštách, v archívoch, múzeách, depozitároch, klenotníctvach, vo vojenských, policajných a strategických objektoch. Ochrana proti explóziám sa využíva v chemických laboratóriách, muničných skladoch a všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

SGG STADIP® PROTECT je možné použiť samostatne – najčastejšie v interiéroch, ale aj v rámci izolačného dvojskla či trojskla v rámci okien a fasád.

Kombinácia skiel:

Vrstvené bezpečnostné sklo je možné kombinovať s ďalšími typmi skla, ak je žiadúce, aby vznikli aplikácie so špecifickými vlastnosťami zasklenia.

Možné kombinácie:

Extra číre sklo SGG DIAMANT®, farbené sklo v hmote SGG PARSOL®, protislnečné sklo SGG COOL-LITE®, nízkoemisné sklo SGG PLANITHERM® XN, niektoré ornamentné sklá SGG DECOR-GLASS® alebo SGG MASTERGLASS®.


Produktová línia

Produktová línia

SGG STADIP® PROTECT SILENCE (preklik) s medzivrstvou zo špeciálnej akustickej fólie PVB SILENCE® sa používa sa na ochranu proti nežiadúcemu hluku tam, kde sa súčasne s bezpečnostnými vlastnosťami vyžaduje aj akustická izolácia.

SGG LITE FLOOR® (preklik) – vrstvené bezpečnostné pochôdzne sklo určené na podlahové dosky a schody, ktoré umožňujú prestup svetla. Je charakteristické výraznou mechanickou odolnosťou a znáša zaťaženie, ktoré vyžaduje daná štrukturálna konštrukcia stavby.

SGG SECURIT STADIP® (preklik) je bezpečnostné vrstvené sklo so zvýšenou odolnosťou voči nárazom a praskaniu v dôsledku teplotného šoku. Tieto zvýšené bezpečnostné vlastnosti sklu poskytuje použitie sklenených tabúľ z tepelne tvrdeného skla v kombinácii s technológiou vrstvenia pomocou PVB fólií.

 


Technické špecifikácie

Technické špecifikácie 

Bezpečnostné vrstvené sklo SGG STADIP® PROTECT sa používa pre aplikácie so zvýšenými nárokmi na ochranu pred zranením a prepadnutím osôb v prípade rozbitia skla a s požiadavkami na ochranu majetku pred vlámaním, vandalizmom a deštrukciou strelnými zbraňami či explóziou.

Spojením niekoľkých vrstiev skla s hrúbkou podľa požadovanej bezpečnostnej triedy – pomocou vlepenia 2–6 vrstiev fólie z polyvinyl butyralu (PVB) s hrúbkou 0,38–2,28 mm – zasklenie získava bezpečnostné vlastnosti, ktoré ho chránia pred rozbitím a sťažujú až znemožňujú prienik predmetov a osôb sklenenou plochou.

Minimálna celková hrúbka vrstvy PVB fólie pre SGG STADIP® PROTECT je 0,76 mm. Je možné použiť buď minimálne 2 vrstvy fólie s hrúbkou 0,38 mm, alebo 1 fóliu s hrúbkou 0,76 mm, prípadne aj hrubšie fólie či viac vrstiev pre zasklenie s parametrami vyšších bezpečnostných tried.

Úroveň bezpečnostných vlastností zasklenia závisí od počtu a hrúbky použitých vrstiev skla a PVB fólií v rámci aplikácie a je charakterizovaná označením bezpečnostnej triedy skla.

Ochrana proti pádu osôb 

Bezpečnostné sklo SGG STADIP® PROTECT s použitím najmenej 2 vrstiev bezpečnostnej fólie s hrúbkou 0,38 mm, alebo jednej vrstvy fólie s hrúbkou 0,76 mm, v prípade poškodenia poskytuje sklu schopnosť zabrániť prepadnutiu predmetov a osôb cez sklenenú plochu. Podmienkou je inštalácia presne na mieru, v súlade s normou EN 12600. 

Bezpečnostné sklo pre ochranu proti pádu osôb (podľa normy EN 12600)
SGG STADIP® PROTECT
Bezpečnostná trieda SGG STADIP® Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
1B1 PROTECT 33.2 7 16

Základná ochrana proti vandalizmu a vlámaniu

Pre zaistenie bezpečnosti majetku a obyvateľov budovy môžu byť bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP® PROTECT dôležitým bezpečnostným prvkom v rámci ochrany pred vandalizmom a vlámaním.

Je  dôležité, aby boli inštalované do patričného rámu.

Bezpečnostné sklo pre základnú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu

(podľa normy EN 356)

SGG STADIP® PROTECT
Bezpečnostná trieda SGG STADIP® PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P1A 33.2 7 16
P2A 44.2 9 21
P3A 44.3 9 21
P4A 44.4 10 22

Odolnosť proti vandalizmu a úplnej deštrukcii skla 

SGG STADIP® PROTECT SP (Strong Protect) – poskytuje v prípade vysokého rizika či zákonných požiadaviek zosilnenú ochranu proti vandalizmu a úplnej deštrukcii skla. Tieto vlastnosti poskytuje kombinácia niekoľkých sklenených tabúľ spojených niekoľkými vrstvami PVB fólií – minimálne dvomi fóliami s hrúbkou  0,38 mm alebo jednou fóliou s hrúbkou 0,76 mm. Podľa nárokov na mieru bezpečnosti je možné použiť aj viac vrstiev skla či hrubšie fólie.

Bezpečnostné sklo pre zosilnenú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu

(podľa normy EN 356)

SGG STADIP® PROTECT SP
Bezpečnostná trieda SGG STADIP® PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P5A SP 510 10 23
P6B SP 615 15 34
P7B SP 722 22 51
P8B SP 825 25 53

Ochrana proti poškodeniu skla výstrelmi z ručných strelných zbraní a z pušky

SGG STADIP® PROTECT HS (High Security) – vrstvené bezpečnostné sklo odolné voči výstrelom z ručných strelných zbraní, z pištolí a z pušky, definovaných normou EN 1063 pre triedy BR (s výnimkou loveckých zbraní). Vzniká spojením 3 alebo viacerých vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, a niekoľkých vrstiev PVB fólií s celkovou hrúbkou najmenej 0,76 mm (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne aj viac.

Je k dispozícii v 2 verziách:

 • Splitting (S) – pri poškodení môžu vzniknúť úlomky a na chránenej strane spôsobiť zranenie.
 • Non Splitting (NS) – bez vytvárania úlomkov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
Bezpečnostné sklo pre ochranu proti výstrelom z ručných strelných zbraní a pušiek

BR (podľa normy EN 1063)

SGG STADIP® PROTECT HS (High Security)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP® PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
BR1 S HS 113–S 13 31
BR1 NS HS 120–NS 20 48
BR2 S HS 219–S 19 44
BR2 NS HS 234–NS 34 83
BR3 S HS 323–S 23 53
BR3 NS HS 349–NS 49 119
BR4 S HS 315–S 31 73
BR4 NS HS 454–NS 54 130
BR5 S HS 536–S 36 82
BR5 NS HS 558–NS 58 140
BR6 S HS 647–S 47 112
BR6 NS CP–HS 673–NS 73 149
BR7 S CP–HS 783–S 83 176
BR7 NS HS 787–NS 87 205

Ochrana proti poškodeniu skla výstrelmi z loveckých zbraní

SGG STADIP® PROTECT HC (Hunt Calibre) – vrstvené bezpečnostné sklo odolné voči strelám z loveckých zbraní (guľovnice, brokovnice). Bezpečnostné vlastnosti vytvára spojenie 3 a viacero vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, s niekoľkými vrstvami PVB fólií s celkovou hrúbkou minimálne 0,76 mm (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne viac.

K dispozícii v 2 verziách:

 • Splitting (S) – s rizikom tvorby úlomkov, ktoré na chránenej strane môžu spôsobiť zranenie.
 • Non Splitting (NS) – bez rizika tvorby úlomkov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
Bezpečnostné sklo pre ochranu proti strelám z loveckých zbraní

(brokovníc a guľovníc)

SG (podľa normy EN 1063)

SGG STADIP® PROTECT HC (Hunt Calibre)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP® PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
SG1 S HC 133–S 33 75
SG1 NS HC 171–NS 71 171
SG2 S HC 247–S 47 114
SG2 NS CP–HC 284–NS 84 177

Multifunkčná ochrana proti vandalizmu, vlámaniu a poškodeniu skla strelnými zbraňami

SGG STADIP® PROTECT FS (Full Security) – bezpečnostné sklo vhodné pre multifunkčné použitiekombinuje ochranu proti strelným zbraniam, vandalizmu a vlámaniu. Toto sklo má okrem klasifikácie nepriestrelnosti (norma EN 1063) aj klasifikáciu ochrany proti vandalizmu a vlámaniu (norma EN 356). Bezpečnostné vlastnosti získava spojením 3 a viacero vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, s niekoľkými vrstvami PVB fólií s celkovou minimálnou hrúbkou 0,76 mm (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne aj viac.

Sú k dispozícii vo verzii Splitting (S) – s možnosťou vzniku úlomkov, ktoré pri deštrukcii môžu spôsobiť zranenie na chránenej strane.

Bezpečnostné sklo určené pre multifunkčné použitie s kombináciou

ochrany proti strelným zbraniam BR + SG (podľa normy EN 1063)

a ochrany proti vandalizmu a vlámaniu R (podľa normy EN 356)

SGG STADIP® PROTECT FS (Full Security)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP® PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P6B+BR5+SG1–S FS 651.34–S 34 81
P7B+BR5+SG1–S FS 751.36–S 36 86
P8B+BR6+SG2–S FS 862.41–S 41 92

Ochrana proti poškodeniu skla tlakovou vlnou pri explózii

SGG STADIP® PROTECT BS (Blast Security) – špeciálne vrstvené bezpečnostné sklo na ochranu proti explóziám je testované podľa štyroch kategórií normy EN 13541. Používajú sa v prostredí nebezpečnej priemyselnej výroby (chemický a zbrojársky priemysel) a v priestoroch umiestnených v rizikových oblastiach.

Je k dispozícii v 2 variantoch:

 • Splitting (S) – s rizikom vytvorenia úlomkov, ktoré môžu pri explózii spôsobiť zranenie.
 • Non Splitting (NS) – bez rizika vzniku úlomkov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
Bezpečnostné sklo pre ochranu proti explóziám

BS (podľa 4 kategórií normy EN 13541)

SGG STADIP® PROTECT BS (Blast Security)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP® PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
ER1 S BS 110–S 10 22
ER1 NS BS 118–NS 18 40
ER2 S BS 218–S 18 39
ER2 NS BS 226–NS 26 63
ER3 S BS 331–S 31 73
ER4 S BS 427–S 27 68
ER4 NS BS 433–NS 33 83

Manipulácia a opracovanie a pokyny pre inštaláciu

Manipulácia a opracovanie

Bezpečnostné sklá typu SGG STADIP® PROTECT môžu byť:

 • opracované po zosadení, ak žiadna zložka výrobku nie je ani tvrdená ani tepelne spevnená;
 • pieskované alebo matované kyselinou;
 • tepelne spevnené (SGG PLANIDUR) alebo tepelne tvrdené (SGG SECURIT a SGG SECURIPOINT). Tepelné spevnenie alebo tvrdenie zložiek sa vykonáva pred zosadením do vrstveného skla;
 • prevŕtané alebo s výrezmi (zárezmi) – najlepšie je spracovať jednotlivé výrobky pred laminovaním;
 • s protislnečným povlakom (SGG STADIP® COOL-LITE) alebo s nízkou emisivitou (SGG STADIP PLANITHERM;
 • zosadené do izolačného skla (SGG CLIMALIT® SAFE, SGG CLIMAPLUS® / CLIMATOP® SAFE, SGG CLIMALIT® PROTECT, SGG CLIMAPLUS® / CLIMATOP® PROTECT, SGG CLIMALIT® SILENCE, SGG CLIMAPLUS® / CLIMATOP® SILENCE).

Upozornenie: Niektoré úpravy môžu zmeniť mechanické vlastnosti výrobku a zmeniť jeho klasifikáciu.

Transformácia skiel SGG STADIP® SILENCE je rovnaká ako u ostatných skiel produktovej línie SGG STADIP® PROTECT.

Pokyny pre inštaláciu

Použitie všetkých vyššie uvedených výrobkov musí byť v súlade s platnými normami a inštrukciami výrobcu.

 

Ak sklo nie je utesnené v suchom vetranom systéme, je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane PVB medzivrstvy pred preniknutím vody. Dlhší kontakt s vodou môže zapríčiniť roztiahnutie fólie a spôsobiť rozvrstvenie skla.

Medzivrstva by nemala prísť do kontaktu s nevhodnými tmelmi s obsahom minerálnych alebo rastlinných olejov, ani s inými nevhodnými výrobkami, akými sú napríklad silikóny na báze kyselín.

V prípade akejkoľvek inštalácie je potrebné skontrolovať, či sklá SGG STADIP® PROTECT nie sú náchylné na poškodenie v dôsledku tepelného šoku. Toto riziko je možné znížiť tým, že sa vyhnete umiestneniu generátorov tepla v blízkosti skiel (bodové osvetlenie, odvetranie klimatizácie, radiátory a vykurovacie telesá, ktoré môžu vytvoriť miestne zahriatie). Na sklo sa nesmie umiestňovať ani žiadna clona ani fólia (plagát, nápis, prilepené písmená…) a do tesnej blízkosti skla sa neodporúča postaviť nábytok či iné predmety.

Sklá SGG STADIP® PROTECT by nemali byť pred a po zasklení vystavené teplote vyššej ako 60 °C.

Ak je vrstvené sklo zosadené do izolačného skla, bude umiestnené na vnútornej alebo vonkajšej strane – podľa bezpečnostných požiadaviek danej aplikácie.

Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany proti vandalizmu, vlámaniu, priestrelom strelnou zbraňou alebo explóziám musia byť sklá SGG STADIP® PROTECT vsadené do vhodných rámov. Podľa typu požadovanej ochrany je potrebné podľa príslušných noriem skontrolovať zhodu technických výkonov použitého rámu s úrovňou ochrany skla.


Informácie o nariadeniach

Výrobky produktovej línie SGG STADIP® PROTECT spĺňajú požiadavky noriem EN 12543 a EN 14449. Majú tiež príslušné označenie. V rámci označenia môže byť zloženie skiel SGG STADIP® Protect pozmenené.


CALUMEN

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.