SGG COOL-LITE® SKN 165 a kaliteľný variant SGG COOL-LITE® SKN 165 II sú sklá s veľmi účinnou ochranou proti slnečnému žiareniu. V kombinácii s farebnou neutralitou, vysokou svetelnou priepustnosťou a pokročilými tepelnoizolačnými vlastnosťami poskytujú v každom ročnom období vysoký užívateľský komfort v podobe príjemnej klímy a dostatku denného svetla v obytných aj komerčných budovách. Poskytuje optimálnu energetickú účinnosť pri použití na fasády aj stropné zasklenie. 

Letný komfort
Úspora energie
Bezpečnosť
Estetika
Vlastnosti

Vlastnosti SGG COOL-LITE SKN 165 a 165 II

SGG COOL-LITE® SKN 165 je farebne neutrálne protislnečné a tepelnoizolačné sklo s vynikajúcou svetelnou priepustnosťou. Kombináciu vynikajúcej solárnej regulácie s tepelnoizolačnými vlastnosťami skla zaisťujú vysoko výkonné povlaky nanášané na číre plavené sklo SGG PLANICLEAR metódou katódového rozprašovania vo vákuu v magnetronovej linke. Pre dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti musí byť povlak SGG COOL-LITE® pri osadení do izolačného skla vždy umiestnený na pozíciu 2. 

SGG COOL-LITE® SKN 165 II je variant určený pre kalenie a tepelné spevnenie, ktoré zaskleniu poskytuje bezpečnostné vlastnosti. Spĺňa bezpečnostné požiadavky pri použití v oknách, fasádach či strešných zaskleniach, znižuje riziko tepelného pnutia a zaisťuje odolnosť aj proti krupobitiu. 

SGG COOL-LITE® SKN 165 bez tepelnej úpravy a SGG COOL-LITE® SKN 165 II v tvrdenej či tepelne spevnenej forme sú navrhnuté na použitie vedľa seba v rámci tej istej fasády. 

 


Kľúčové vlastnosti a výhody SGG COOL-LITE SKN 165 / 165 II

Letný komfort 

Znížením prehrievania je možné vytvoriť komfortnejšiu klímu v interiéroch bez potreby nákladnej klimatizácie aj v letných mesiacoch. Zároveň nedochádza k nadmerným tepelným stratám.  

Úspora energie 

Optimálnu energetickú účinnosť zaisťuje kombinácia vynikajúcej solárnej regulácie s tepelnoizolačnými vlastnosťami 

Veľmi nízka hodnota g (celkový činiteľ prestupu slnečnej energie – solárny faktor) redukuje ohrievanie interiéru v porovnaní so štandardným tepelnoizolačným sklom minimálne o 5 °C (v závislosti od spôsobu výstavby, ventilácie, vnútornej tepelnej náročnosti atď.) znižuje náklady na klimatizáciu predovšetkým u komerčných objektov.  

Vynikajúca hodnota Ug (súčiniteľ prestupu tepla) garantuje veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia a tým znižuje náklady na vykurovanie a emisie CO2  

 

 

Bezpečnosť 

Kalený a tepelne spevnený variant SGG COOL-LITE® SKN 165 II pomáha chrániť pred náhodným a úmyselným mechanickým poškodením. Spĺňa bezpečnostné požiadavky pri použití v oknách, fasádach či strešných zaskleniach, znižuje riziko tepelného pnutia a zaisťuje odolnosť aj proti krupobitiu 

Variant SGG COOL-LITE STADIP® SKN 165 pridáva zaskleniu schopnosť ochrany proti hluku.  

Estetický vzhľad budovy 

Farebne neutrálny vzhľad z vonkajšieho i vnútorného pohľadu ponúka riešenie aj pre pamiatkovo chránené objekty.  

Nie je nutné používať externé tienenie či rolety, takže dochádza k úspore nákladov na ich inštaláciu a čistenie. 


Vysoká priepustnosť svetla poskytuje interiéru dostatok prirodzeného denného svetla počas všetkých ročných období, takže umožňuje aj úsporu energie za umelé osvetlenie.


Možnosti použitia

Možnosti použitia SGG COOL-LITE® SKN 165 a 165 II 

Sklo bez tepelnej úpravy SGG COOL-LITE® SKN 165 alebo tvrdené sklo SGG COOL-LITE® SKN 165 II ponúka široké možnosti použitia v obytných aj verejných budovách. Najčastejšie sa používa ako riešenie pre: 

  • celosklenené fasády
  • strešné zasklenie
  • zasklenie výkladných skríň a autosalónov
  • fasádne panely a dvojité fasády, pri ktorých má byť aj vo vrstvenom skle zaistená neutrálna protislnečná ochrana
  • všetky aplikácie, kde je vyžadované bezpečnostné sklo s farebnou neutrálnosťou pri súčasnom dodržaní optimálnej hodnoty U

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie 

SGG COOL-LITE® SKN 165/165 II – hodnota Ug 0,5 W/m2K, svetelná priepustnosť (TL) 55 %, hodnota g 31 % 


Praktické informácie

Praktické informácie 

SGG COOL-LITE® SKN 165 aj SGG COOL-LITE® SKN 165 II sú k dispozícii v rozmeroch 6000 mm × 3210 mm, v hrúbkach 6, 8 a 10 mm (12 mm je k dispozícii na požiadanie), čo umožňuje realizovať nadrozmerné jednotky s vysokou špecifikáciou. Technický výkon a vzhľad oboch verzií sú identické, takže je možné ich vzájomne kombinovať na rovnakej fasáde. 

 

SGG COOL-LITE® STADIP SKN 165 (vrstvené bezpečnostné sklo) je k dispozícii v hrúbke 6,4 mm až 8,8 mm (s hrubšími bezpečnostnými fóliami na požiadanie). 

 

Označenie CE  

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov.