SGG COOL-LITE SKN 183 a SGG COOL-LITE SKN 183 II sú najnovšie inovatívne tepelnoizolačné protislnečné sklá spoločnosti Saint-Gobain, ktoré vynikajú kombináciou efektívnej ochrany proti slnku s výnimočnou svetelnou priepustnosťou. Sú tiež zárukou skvelého energetického výkonu a neutrálneho vzhľadu s nízkou reflexiou.

Svetelný komfort
Tepelný komfort
Úspora energie
Bezpečnosť
Estetika
Vlastnosti

Vlastnosti SGG COOL-LITE SKN 183 a 183 II

SGG COOL-LITE SKN 183 a kaliteľný variant SKN 183 II sú najnovšie inovatívne sklá s protislnečným povlakom od spoločnosti Saint-Gobain. Ponúkajú najvyššiu možnú svetelnú priepustnosť (TL) medzi protislnečnými sklami SGG COOL-LITE až 68% v prevedení izolačného trojskla. Ide o jediný produkt z produktovej línie SGG COOL-LITE, ktorý ponúka takú excelentnú svetelnú priepustnosť.

V kombinácii s nízkym solárnym faktorom (g) 37% a dobrým energetickým výkonom Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla) vytvára príjemný obytný priestor pre pohodlie ľudí v interiéri a súčasne spĺňa požiadavky architektov na neutrálny vzhľad vďaka nízkej vonkajšej svetelnej reflexii 14% a vnútornej svetelnej reflexii 16%.


Kľúčové vlastnosti a výhody SGG COOL-LITE SKN 183 / 183 II

Svetelný komfort 

Sklo COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II ponúka to najlepšie z denného svetla vďaka svetelnej priepustnosti 68 % (v dvojskle až 70 %), čím vytvára príjemné pracovné prostredie zaliate svetlom, vylepšuje učebné podmienky študentov vo vzdelávacích zariadeniach, skracuje dobu rekonvalescencie pacientov alebo jednoducho zlepšuje pohodu a komfort v obytných priestoroch. 

Tepelný komfort 

Toto vysoko selektívne sklo s povlakom ponúka okrem protislnečnej ochrany aj skvelú tepelnú izoláciu. Veľmi efektívna protislnečná ochrana súčasne výrazne obmedzuje prehrievanie interiérov v letných mesiacoch. 

Estetika 

Sklenené fasády z tohto extrémne transparentného skla s nízkou reflexiou vyzerajú zvonku veľmi neutrálne. Interiéry zaplavia dostatkom prirodzeného denného svetla a vytvoria tak prostredie s verným zobrazením farieb. 

Úspora energie 

Sklo COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II ponúka tiež veľmi účinnú tepelnú izoláciu s hodnotou Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla). Zároveň nízky solárny faktor a perfektná svetelná priestupnosť umožňuje obmedziť na minimum činnosť systémov pre vykurovanie, klimatizáciu a umelé osvetlenie – tým vzniká priestor pre úsporu nákladov na energie a súčasne aj zníženie emisií CO2. 

Bezpečnosť 

Kalený a tepelne spevnený variant SGG COOL-LITE SKN 183 II pomáha chrániť sklo pred náhodným a úmyselným mechanickým poškodením. Spĺňa bezpečnostné požiadavky pre použitie na fasádach a strešných zaskleniach, znižuje riziko poškodenia v dôsledku tepelného pnutia.    

Variant SGG COOL-LITE STADIP SKN 183 pridáva zaskleniu schopnosť ochrany proti hluku. 


Sklo s protislnečnou ochranou je skvelým spôsobom, ako bez nutnosti inštalácie žalúzií či externého tienenia zaistiť v interiéroch príjemnú klímu bez prehrievania.


Možnosti použitia

Možnosti použitia SGG COOL-LITE SKN 183 / 183 II

SGG COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II – špeciálne povlaky na ochranu proti slnečnému žiareniu s maximálnou svetelnou priepustnosťou sú vhodné pre použitie na fasády, výkladné skrine a okná v komerčných aj obytných budovách – všade tam, kde je v interiéroch potrebné vytvoriť užívateľsky príjemné prostredie bez letného prehrievania, zaliate veľkým množstvom denného svetla. To pozitívne ovplyvňuje psychickú pohodu osôb v interiéroch, neskresľuje optické vnímanie farieb a umožňuje úsporu energií za umelé osvetlenie a klimatizáciu. 

V tepelne tvrdenom bezpečnostnom variante SGG COOL-LITE SKN 183 II sú sklá vhodné aj pre aplikácie vyžadujúce bezpečnostné sklo vrátane stropného zasklenia 

Najčastejšie sa používajú na protislnečné zasklenie pre: 

  • školy 
  • nemocnice  
  • kancelárie 
  • obytné domy a byty 
  • fasády komerčných budov a výkladné skrine 
  • aplikácie, kde sa vyžaduje farebne neutrálne bezpečnostné sklo s protislnečnou ochranou a optimálnymi

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

SGG COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II je sklo s hodnotou Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla), svetelnou priepustnosťou (TL) 68 %, hodnotou solárneho zisku (g) 37 %, vonkajšou svetelnou reflexiou 14 % a vnútornou svetelnou reflexiou 16 % 

Uvedené parametre platia pre izolačné trojsklo CLIMATOP 6/18/4/18/4 mm na skle SGG PLANICLEAR – s povlakom SGG COOL-LITE SKN 183 alebo SKN 183 II na pozícii 2, pri použití rámikov širokých 18 mm s výplňami medzipriestorov z 90 % Argónu. 


Praktické informácie

Praktické informácie 

SGG COOL-LITE SKN 183 sa vyrábajú v rozmere 3210 mm × 6000 mm, v hrúbkach 4, 6 a 8 mm (od 3 do 10 mm je k dispozícii na požiadanie). Na objednávku je možná dodávka skla aj v upravených rozmeroch.  

SGG COOL-LITE SKN 183 II sa vyrábajú v rozmere 3210 mm × 6000 mm, v hrúbkach 6, 8 a 10 mm (od 4 do 12 mm je k dispozícii na požiadanie). Na objednávku je možná dodávka skla aj v nadrozmeroch od > 6 m do 18 m. 

Funkčné protislnečné povlaky SGG COOL-LITE SKN 183 a 183 II sa bežne aplikujú na sklo SGG PLANICLEAR a na vyžiadanie zákazníka aj na sklo SGG DIAMANT. 

Bezpečnostný variant SGG COOL-LITE STADIP SKN je k dispozícii v hrúbke 6,4 mm až 8,8 mm, s hrubšími laminátmi je dostupný na požiadanie. 

Variant SGG COOL-LITE SKN 183 II je vhodný pre tepelné tvrdenie a preto je možné spracovávať ho do bezpečnostného skla SGG SECURIT, ktoré znižuje riziko mechanického poškodenia aj porušenia teplotným šokom a vyhovuje požiadavkám stavebných noriem a predpisov. SGG COOL-LITE SKN 183 a SGG COOL-LITE SKN 183 II v tvrdenej/tepelne spevnenej forme je možné použiť v rámci jednej fasády vedľa seba. 

Variant  SGG COOL-LITE STADIP SKN 183 pridáva zaskleniu schopnosť ochrany proti hluku. 

Označenie CE   

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov. 


Calumen

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.