Izolačné trojsklo  SGG CLIMATOP ACOUSTIC  poskytuje zaskleniu schopnosť redukcie hluku prenikajúceho do interiéru. Súčasne s tepelnou izoláciou, protislnečnou ochranou a bezpečnostnými vlastnosťami skla toto zníženie úrovne nežiadúceho hluku zvyšuje komfort bývania. Tlmenie hluku až o cca 43 dB protihlukovému trojsklu umožňuje kombinácia rôznych hrúbok skla v ráme s širšími a rozdielnymi rozmermi dištančných rámikov medzi jednotlivými sklami a použitie lepeného vrstveného bezpečnostného skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT so štandardnou PVB fóliou. 

Letný komfort
Úspora energie
Bezpečnosť
Estetika
Vlastnosti

Vlastnosti produktu SGG CLIMATOP ACOUSTIC 

Izolačné protihlukové trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC je skvelým riešením zasklenia všade tam, kde je potrebné udržať nežiadúci hluk za oknami, aby ste si mohli v interiéri užívať ticho a pokoj. Zvuková izolácia je dosiahnutá použitím rôznej hrúbky jednotlivých vrstiev skla (od 4 do 10 mm) a širších dištančných rámikov v trojskle, a tiež použitím vrstveného skla SGG STADIP s vrstvou štandardnej PVB fólie z polyvinyl butyralu. Táto fólia poskytuje zaskleniu schopnosť ochrany proti poraneniu osôb či vlámaniu a súčasne tlmí zvukové vibrácie. Protihlukové trojsklá dosahujú skvelú úroveň zvukovej izolácie. V kategórii SGG CLIMATOP ACOUSTIC Rw = max. 43 dB.  

 


Kľúčové vlastnosti a výhody SGG CLIMATOP ACOUSTIC 

Zvuková izolácia 

Protihlukové trojsklo využíva systém asymetrickej skladby izolačného skla, kde sa v rámci trojskla použijú sklenené tabule rôznych hrúbok a súčasne dištančné rámiky s odlišnou šírkou – často širšie ako pri klasických izolačných trojsklách. Základom je použitie aspoň jednej vrstvy skla s vysokou plošnou hmotnosťou (hrúbka skla min. 6 mm). 

Pre zlepšenie zvukovej izolácie sa do trojskla môže zakomponovať aj vrstva bezpečnostného skla SGG STADIP – vrstveného za pomoci štandardnej fólie z polyvinyl butyralu.  

Bezpečnosť  

Vlepenie PVB fólie medzi dve vrstvy skla zaručuje okrem akustickej izolácie aj bezpečnostné vlastnosti skla – v prípade rozbitia zostanú úlomky skla nalepené na fólii a nedôjde tak k úplnému rozpadnutiu tabule a prípadnému poraneniu osôb. Táto vlastnosť súčasne bráni aj prieniku predmetov či osôb cez plochu skla – miera týchto bezpečnostných vlastností je daná hrúbkou a počtom použitých skiel a fólií v rámci aplikácie. 

Energetická účinnosť

Zvukovo izolačné trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC poskytuje aj skvelé tepelno izolačné vlastnosti – v štruktúre trojskla SGG CLIMATOP ACOUSTIC dosahuje Ug = 0,5W / m²K. 

Podľa použitých funkčných povlakov zaisťuje v interiéroch maximálny tepelný komfort, minimálne úniky tepla a tým znižuje náklady na kúrenie a súčasne redukuje emisie CO2.   

Protislnečná ochrana 

Použitím funkčných povlakov so schopnosťou ochrany pred slnečným žiarením poskytuje trojsklo aj protislnečné vlastnosti, takže v letnom období poskytuje tepelný a svetelný komfort, takže umožní úsporu energií za klimatizáciu a umelé osvetlenie. 


SGG CLIMATOP ACOUSTIC zaisťuje v interiéroch maximálny tepelný komfort, minimálne úniky tepla a tým znižuje náklady na kúrenie a súčasne redukuje emisie CO2.


Možnosti použitia

MOŽNOSTI POUŽITIA SGG CLIMATOP ACOUSTIC 

Používa sa v obytných aj komerčných budovách umiestnených v hlučnom prostredí (mestské rušné ulice, blízkosť komunikácií pre motorové vozidlá, železničných a električkových koľají, detských ihrísk, športovísk, chovov hospodárskych zvierat, priemyselných zón a pod.) – všade tam, kde zvuková izolácia môže zvýšiť užívateľský komfort v interiéroch.  

 

Trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC je vhodné pre zasklenie : 

 • Obytné budovy (rodinné a bytové domy) v blízkosti zdrojov hluku (rušné ulice, doprava, detské ihriská, reštauračné záhradky a pod.). 
 • Komerčné budovy v hlučných oblastiach (obchodné tepny, dopravné uzly, v blízkosti železnice či električiek a pod.). 
 • Okná komerčných alebo obytných budov v oblastiach so zvýšeným rizikom výskytu vandalizmu 
 • Sklenené fasády, zimné záhrady, sklenené steny a strešné okná. 
 • Priemyselné budovy a výrobné haly. 
 • Školy, nemocnice, sanatóriá, centrá dennej starostlivosti. 

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie 

Izolačné trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC ponúka tepelnú izoláciu spoločne s účinným tlmením hluku až o cca 43 dB. Základom protihlukového trojskla je asymetrické zloženie – aspoň jedna vrstva skla s vysokou plošnou hmotnosťou (hrúbka skla od 6 do 10 mm) doplnená ďalšími 2 tabuľami skla odlišnej hrúbky. 

Akustické vlastnosti trojskla zlepšuje aj použitie širších dištančných rámikov (až 24 mm), prípadne použitie vrstveného skla STADIP s vrstvou štandardnej PVB fólie z polyvinyl butyralu. 

Pri použití vrstveného skla STADIP má protihlukové izolačné sklo súčasne aj bezpečnostné vlastnosti. s úrovňou bezpečnosti podľa toho, či je použité sklo STADIP SAFE alebo STADIP PROTECT. 

Akustické vlastnosti zasklenia sa menia v závislosti na 

 • zdroji hluku,  
 • použitom systéme zasklenia,  
 • rozmeroch zasklenia,  
 • vzduchotesnosti systému (sklo – rám – ostenie). 

 

Príklad zloženia trojskla SGG CLIMATOP ACOUSTIC 
Typ trojskla podľa zloženia  Tabuľa skla 

1 

Medzipriestor 

1 

Tabuľa skla 

2 

Medzipriestor 

2 

Tabuľa skla 

3 

Zvuková izolácia 

Rw (C; Ctr) 

SGG CLIMATOP XN ACOUSTIC 42–39  PLANICLEAR (8 mm) 

PLANITHERM XN 

ARGÓN (90 %)  AIR (10 %) 

12 mm 

PLANICLEAR (4 mm)  ARGÓN (90 %) AIR (10 %) 

12 mm 

PLANITHERM XN 

PLANICLEAR (6 mm) 

Rw 39 (-1; -4) dB 

 


Praktické informácie

Praktické informácie 

Zvukovoizolačné sklá sa štandardne skladajú z: 

 • SGG PLANICLEAR 
 • SGG PLANITHERM 
 • SGG STADIP 

V prípade záujmu o informácie ohľadom požadovaného zloženia zvukovo izolačného trojskla SGG CLIMATOP ACOUSTIC sa obráťte na nášho obchodného zástupcu

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov. 

 


Calumen

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.