GLASORA

Vážení obchodní partneri,

s potešením Vám oznamujeme, že naša spoločnosť GLASORA a.s., Levická 3, 949 01, Nitra, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10635/N, úspešne prevzala od spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská, 139 831 04 Bratislava, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 8410/B, časť podniku a to divíziu Glassolutions spolu s celými prevádzkovými aktivitami s účinnosťou od 1. septembra 2023. Od tohto dátumu bude prevedená časť fungovať ako samostatný subjekt GLASORA a.s.

Chceme zdôrazniť, že tento prevod neprinesie žiadne významné zmeny v našich obchodných vzťahoch založených na korektnej dlhoročnej spolupráci. V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení: „Na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje.“ budú všetky zmluvné dohody a certifikáty naďalej platiť a budú prevedené na GLASORA a.s. od 1. septembra 2023. Pre otázky a objednávky nás môžete kontaktovať ako zvyčajne e-mailom alebo telefonicky. Emailové schránky budú fungovať vo formáte meno.priezvisko@glasora.com, pričom Vaše telefónne kontakty na našich kolegov zostávajú nezmenené.
Dovoľujeme si Vás tiež požiadať, aby ste od 1. septembra začali používať náš nový názov spoločnosti GLASORA a.s. pre všetky obchodné dokumenty a korešpondenciu.

Ďakujeme vám za vašu podporu a za zosúladenie vašich interných postupov so zmenami od 1. septembra 2023. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu!

GLASORA a.s.
Levická 3, 94901 Nitra
IČO: 52 520 391
DIČ: 2121058665
IČ DPH: SK2121058665

Vaše prípadné záväzky, v zmysle tohto oznámenia, prosím uhrádzajte v prospech bankového účtu spoločnosti GLASORA a.s. IBAN: SK 88 1100 0000 0029 4615 1984

Vaša GLASORA