O našej divízii

Spoločnosť GLASORA nadväzuje na 30 rokov tradície výroby plochého izolačného skla pre architektúru a stavebníctvo. Vďaka širokej ponuke najmodernejších typov skla a modernému zákazníckemu servisu má na slovenskom trhu vedúce postavenie. V oblasti výroby, spracovania a distribúcie izolačných skiel neúnavne prináša pokrok a inovácie.

Glasora v číslach
Kto sme?

Naším poslaním je popularizovať funkčnosť, vlastnosti a estetiku kvalitného skla, uplatňovať moderný prístup k zákazníkom, udržiavať vysokú kvalitu produktov i bezpečnosť zamestnancov a aktívne využívať príležitosti na európskom trhu. Vďaka schopnosti reagovať na potreby zákazníkov dokážeme byť spoľahlivým partnerom aj pre tie najambicióznejšie projekty.

Rozumieme sklu, inšpirujeme trh, inovujeme a posúvame hranice všedného. Radi sa delíme o know-how, vzdelávame zákazníkov a poskytujeme im možnosť objaviť krásu a nekonečné možnosti skla.

história
1991

Založenie Nitraskla

1994

Založenie Veniskla

1997

Produkcia skla v Košiciach

2008

Rozšírenie areálu v Nitre o 2000 m2

2009

Centralizácia výrob z Košíc do Nitry

2011

Zlúčenie Nitraskla a Veniskla

2014

Nový vlastník Saint-Gobain a vznik Glassolutions

2023

GLASORA prechod na slovenských akcionárov

Výrobné procesy zabezpečujú tie najkvalitnejšie technológie špičkových značiek. Po narezaní izolačného skla požadovaného rozmeru je možné sklo ďalej mechanicky spracovať pre vylepšenie funkčnosti či vzhľadu. Technologický proces pozostáva z rezania, opracovania a kalenia skla, výroby rámikov a skladania izolačnej jednotky. Súčasťou dodávky je aj zákaznícky servis – poradenstvo, bezpečný transport na stavenisko, vykládka a montáž.

Čomu sa venujeme?

Výroba a predaj izolačných skiel

Rezanie a predaj skla vo voľných mierach

Opracovanie hrán skla

Tepelné tvrdenie (kalenie) skla

Príprava dištančných rámikov

Výroba izolačných skiel (IGU)

Preprava skla na stavenisko a vykládka

Montáž alebo asistencia pri montáži

Poradenstvo a konzultácie s klientom