SGG CLIMATOP PROTECT poskytuje okrem zvyškovej stability skla za účelom ochrany bezpečnosti osôb aj ochranu proti pádu osôb a ochranu majetku proti vandalizmu a vlámaniu. Do určitej miery dokáže zabrániť nielen prepadnutiu osôb či predmetov cez sklenenú plochu, ale vrstvené sklá vyšších bezpečnostných tried znižujú aj riziko vniknutia nežiaducich osôb do objektov tým, že odolajú pokusom o rozbitie tvrdými predmetmi a útokom pomocou rôznych typov strelných zbraní a výbušnín. 

Zvýšené bezpečnostné vlastnosti
Energetická účinnosť
Tepelný komfort
Komfort denného svetla
Vlastnosti produktu

Vlastnosti produktu SGG CLIMATOP PROTECT 

Izolačné trojsklo SGG CLIMATOP PROTECT s vrstveným bezpečnostným sklom SGG STADIP PROTECT sa používa pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššiu mieru bezpečnosti než ochranu osôb pred zranením v prípade rozbitia skla. Použitím 2–6 vrstiev fólie z polyvinyl butyralu (PVB) s hrúbkou 0,38–2,28 mm a niekoľkých vrstiev skla s rôznou hrúbkou – podľa požadovanej bezpečnostnej triedy – zasklenie získava vlastnosti, ktoré chránia sklo pred rozbitím. Vrstvenie sklenených plôch a bezpečnostných fólií sťažuje až znemožňuje prienik sklenenou plochou. Minimálna celková hrúbka vrstvy PVB fólie pre SGG CLIMATOP PROTECT je 0,76 mm. Je možné použiť buď minimálne 2 fólie s hrúbkou 0,38 mm, alebo 1 fóliu s hrúbkou 0,76 mm, prípadne viac vrstiev či hrubšie fólie pre zasklenie vyšších bezpečnostných tried. 

Miera úrovne bezpečnostných vlastností zasklenia závisí od počtu a hrúbky použitých vrstiev skla a PVB fólií v rámci aplikácie a je charakterizovaná označením bezpečnostnej kategórie skla.  

Na výrobu bezpečnostných vrstvených skiel sa môže použiť tepelne tvrdené sklo s vyššou odolnosťou proti poškodeniu vysokou teplotou (až 200 °C) aj proti deštrukcii v dôsledku mechanického narušenia celistvosti skla (5× odolnejšie než netvrdené sklo). 

Sklá SGG CLIMATOP PROTECT spĺňajú bezpečnostné požiadavky noriem EN 12600 a EN 356 

 


Kľúčové vlastnosti SGG CLIMATOP PROTECT

Energetická účinnosť 

Efektívne využitie solárnych ziskov, denného svetla a účinnej tepelnej izolácie umožňuje úsporu nákladov na kúrenie, klimatizáciu aj osvetlenie, a tým redukuje emisie CO2. 

Na jednu z vnútorných strán trojskla SGG CLIMATOP PROTECT sa používa nízkoemisný neviditeľný povlak, ktorý zabezpečuje zvýšenú tepelnú izoláciu 

 

 

Tepelný komfort 

Veľmi nízka hodnota Ug (súčiniteľ prestupu tepla zasklením) až 0,5 W/m²K znižuje na minimum tepelné straty a v kombinácii so solárnym ziskom (g) 0,50 a koeficientom tienenia (SC) 0,57 zasklenie poskytuje príjemnú teplotu v zime aj v lete. 

Komfort denného svetla 

Vysoká svetelná priepustnosť trojskla (TL) až 72 % v interiéroch zaliatych prirodzeným denným svetlom vytvára pocit užívateľského pohodlia a výrazne znižuje potrebu používania umelého osvetlenia. 


S použitím vrstvy bezpečnostného skla SGG STADIP PROTECT s minimálne 2 vrstvami bezpečnostnej fólie s hrúbkou 0,38 mm alebo jednej fólie s hrúbkou 0,76 mm poskytuje zaskleniu v prípade poškodenia skla schopnosť zabrániť prepadnutiu predmetov a osôb cez sklenenú plochu. 


Možnosti použitia

Možnosti použitia SGG CLIMATOP PROTECT

Bezpečnostné tepelnoizolačné sklá SGG CLIMATOP PROTECT sa používajú ako súčasť zasklenia budov všade tam, kde sa okrem energetickej účinnosti a svetelného či tepelného komfortu vyžadujú aj bezpečnostné vlastnosti skla pre zvýšené zabezpečenie ochrany osôb v prípade rozbitia skla a ochrany majetku – zabránením narušenia celistvosti zasklenia údermi tvrdých predmetov, výstrelmi zo strelných zbraní a použitím výbušnín 

Bezpečnostné vrstvené sklo sa používa v obytných aj verejných budovách – všade tam, kde je zvýšené riziko poškodenia skla, zranenia osôb a poškodenia či odcudzenia majetku. Bezpečnostné zasklenie s vrstveným sklom sťažuje preniknutie nežiadúcich osôb a predmetov cez sklenenú plochu a výrazne predlžuje čas potrebný k úplnej deštrukcii skla v prípade pokusu o vlámanie. 

Voľba bezpečnostnej kategórie zasklenia závisí na požadovanom stupni ochrany osôb a majetku – podľa miery hrozby napadnutia a hodnoty chráneného majetku. 


Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

Energeticky úsporné bezpečnostné sklo SGG CLIMATOP PROTECT s tepelnou izoláciou do 0,5 W/m²K pri použití rámu so šírkou 18 mm dosahuje solárne zisky (g) 0,50, koeficient tienenia (SC) 0,57, má skvelú interpretáciu farieb – priestupnosť (Ra) 95,8, odrazivosť (Ra) 91,4 a vynikajúce svetelné vlastnosti – prenos svetla (TL) 72 %, vonkajší odraz (RLe) 14 % a vnútorný odraz (RLl) 14 %.   

Použitím jednej, dvoch či viacerých vrstiev PVB fólie s hrúbkou 0,38 mm alebo 0,76 v kombinácii s tromi až viacerými vrstvami tabuľového skla rôznej hrúbky získava zasklenie vlastnosti, ktoré môžu zabrániť prepadnutiu osôb a predmetov cez sklenenú plochu alebo môžu zabrániť narušeniu celistvosti zasklenia a zamedziť tak nežiadúcemu prieniku predmetov a osôb cez sklenené plochy 

Zasklenie zaradené do vyšších bezpečnostných tried, akými sú rôzne varianty vrstvených skiel SGG CLIMATOP PROTECT sa používa predovšetkým na ochranu majetku. 

Praktické informácie

Praktické informácie

SGG CLIMATOP PROTECT sa skladajú vo zvislej polohe z troch tabúľ skla oddelených dištančnými rámčekmi vyplnenými molekulovým sitom. Priestor medzi sklami je vyplnený Argónom a hermeticky utesnený technológiou dvojitého tmelenia, ktorá zaručuje dlhodobé zachovanie vlastností a životnosti izolačného skla.  

 

Pokyny pre inštaláciu

  • Použitie vrstvených bezpečnostných skiel musí byť v súlade s platnými normami a inštrukciami výrobcu. Ak sklo nie je zasadené v utesnenom systéme, je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane PVB medzivrstvy pred preniknutím vody. Kontakt s vodou môže zapríčiniť roztiahnutie fólie a viesť k rozvrstveniu skla.
  • Medzivrstva by nemala prísť do kontaktu s nevhodnými tmelmi, obsahujúcimi minerálne alebo rastlinné oleje a s ostatnými nevhodnými výrobkami – napríklad so silikónmi na báze kyselín.
  • Sklá SGG CLIMATOP PROTECT by nemali byť pred a po zasklení vystavené teplote vyššej ako 60 °C.
  • Ak je vrstvené sklo aplikované do izolačného trojskla, bude umiestnené na vnútornej alebo na vonkajšej strane v závislosti od bezpečnostných požiadaviek danej aplikácie – podľa toho, z ktorej strany hrozí prípadné poškodenie skla.
  • Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany proti vandalizmu, vlámaniu, priestrelom strelnou zbraňou alebo explóziám musia byť bezpečnostné sklá zasadené do príslušných rámov, ktoré v závislosti od typu požadovanej ochrany musia mať parametre podľa noriem platných pre zvolenú úroveň ochrany skla.

 

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov. 

 


Calumen

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.