SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR je možné použiť ako jednoduché protipožiarne bezpečnostné sklo v interiéroch, ale aj ako súčasť exteriérového zasklenia v rámci izolačných dvojskiel či trojskiel – z interiérovej strany. Používa sa aj na šikmé a horizontálne aplikácie.

Protipožiarne vlastnosti
Bezpečnostné vlastnosti
Tepelnoizolačné aplikácie
Šikmé a horizontálne zasklenie
Špecifikácia produktu

Špecifikácia

SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR sa skladá z dvoch bezpečnostných tepelne tvrdených skiel SGG SECURIT® s termoaktívnou gélovou medzivrstvou. Toto zasklenie poskytuje nepriepustnosť plameňov a plynu – požiarnu odolnosť EW30–120 a požiarnu bezpečnosť EI15.


Kľúčové vlastnosti a výhody

Protipožiarne vlastnosti

V prípade požiaru termoaktívna gélová vrstva zmení štruktúru a objem, takže spolu s dvomi vrstvami tepelne tvrdeného skla vytvorí zasklenie bariéru, ktorá obmedzí maximálny tepelný tok a chráni tak horľavé materiály umiestnené za sklenenou stenou. Znepriehľadnenie skla znižuje riziko paniky.

Bezpečnostné vlastnosti

Tabuľu protipožiarneho skla SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR tvoria dve vrstvy tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT®, ktoré poskytuje zvýšenú odolnosť voči nárazu. V kombinácii s vrstvenými bezpečnostnými sklami poskytuje zasklenie aj bezpečnostné vlastnosti podľa bezpečnostnej triedy použitého bezpečnostného skla.

Variabilita

Používa sa v interiéri ako jednoduché sklo alebo aj ako exteriérové zasklenie v izolačnom dvojskle či trojskle – z interiérovej strany. Je odolné aj proti nárazu, takže sa používa aj do šikmých a vodorovných aplikácií.

 

Dizajn a estetika

Číre protipožiarne bezpečnostné sklo so skvelou svetelnou priestupnosťou a odolnosťou voči UV žiareniu umožňuje kombinácie s ornamentnými sklami a všestranné použitie v architektúre.


EW vyjadruje stupeň požiarnej odolnosti a EI označuje stupeň požiarnej bezpečnosti.


Možnosti použitia

Možnosti použitia SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR

Protipožiarne sklo SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR sa v jednej vrstve používa na deliace priečky a výplne dverí v interiéri, ako súčasť tepelnoizolačných dvojskiel a trojskiel v rámci exteriérového zasklenia a tiež do šikmých a vodorovných aplikácií (napríklad do strešných okien).

Typické použitie: protipožiarne dvere a steny na únikových chodbách a schodoch.

SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR je možné kombinovaťvrstvenými bezpečnostnými sklami (SGG STADIP®, SGG STADIP® PROTECT), s akustickými sklami (SGG STADIP® SILENCE), so tepelnoizolačnými sklami (SGG PLANITHERM®), protislnečnými sklami (SGG ANTELIO®, SGG COOL LITE®, SGG PARSOL®), ornamentnými a dizajnovými sklami (SGG MASTERGLASS®, SGG SATINOVO MATE®, SGG EMALIT®, SGG PRIVALITE®) a so sklami pre pochôdzne aplikácie (SGG LITE-FLOOR®).

 

Možnosť použitia nadrozmerných formátov vo veľkoplošných aplikáciách.


Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

Protipožiarne sklá SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR sú zložené z dvoch bezpečnostných tepelne tvrdených skiel SGG SECURIT® s termoaktívnou gélovou medzivrstvou, ktorá v prípade požiaru sklo znepriehľadní a súčasne vytvorí bariéru proti prieniku žiaru.

 

Sú odolné voči UV žiareniu a ponúkajú požiarnu odolnosť EW30–120 a požiarnu bezpečnosť EI15 podľa EN 1364 a EN 1363.

  • SGG CONTRAFLAM® LITE ponúka požiarnu bezpečnosť EI15, požiarnu odolnosť EW30–EW120.
  • SGG CONTRAFLAM® LITE DOOR ponúka požiarnu odolnosť EW30.

Bezpečnostné vlastnosti sú zhodné s charakteristikami tepelne tvrdených skiel SGG SECURIT s odolnosťou na bočný ráz 1B1 podľa EN 12600.

 

Praktické informácie

Manipulácia a opracovanie

Pre zachovanie požiarnej odolnosti zasklenia je nevyhnutné dodržať predpísané zasklievacie podmienky. Sklo je nutné vždy aplikovať v súlade s certifikátmi a technickou dokumentáciou.

 

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov.


Calumen

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.