SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a kaliteľná verzia 61/29 II s trojitým strieborným povlakom patria k najúčinnejším izolačným protislnečným sklám spoločnosti Saint-Gobain. Vynikajú kombináciou excelentnej priepustnosti svetla s efektívnou ochranou proti slnku, vylepšeným neutrálnym vzhľadom bez ohľadu na pozorovací uhol a zníženou reflexiou. Sú tiež zárukou skvelého energetického výkonu.  

Letný komfort
Úspora energie
Bezpečnosť
Estetika
Vlastnosti

Vlastnosti SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29 II  

SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a tepelne tvrdený variant SGG COOL-LITE XTREME 61/29 II predstavujú v súčasnosti najúčinnejšie protislnečné sklá vďaka selektivite vyššej ako 2 v kombinácii s hodnotou Ug (súčiniteľ tepelného prestupu skla) 0.5 W/m2K (pre izolačné trojsklá). Vyrábajú sa technológiou nanášania viacerých vrstiev oxidov kovov rozprašovaním vo vákuu na číre plavené sklo SGG PLANICLEAR. Na žiadosť zákazníka je možné aplikovať protislnečný povlak aj na extra číru sklovinu SGG DIAMANT. 

Selektivita je pomer priepustnosti svetla k celkovej úrovni priepustnosti energie S = TL/g. Zasklenie s vysokou priepustnosťou svetla vytvára v miestnostiach extrémne jasnú atmosféru. 

Nízky solárny faktor je zárukou minimálneho prehrievania interiéru. 

Variant SGG COOL-LITE EXTREME 61/29 II je určený na tepelné tvrdenie a ponúka vyšší mechanický a tepelný odpor – vlastnosti potrebné pre bezpečnostné sklá.   


Kľúčové vlastnosti a výhody SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29 II

Neutrálny dizajn 

SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29 II v zmysle súčasných architektonických trendov ponúkajú extrémnu farebnú neutralitu, transparentnosť a nízku svetelnú reflexiu. Tieto vlastnosti umožňujú okrem iného aj využitie pri renováciách pamiatkovo chránených objektov.  

Energetická účinnosť a úspora energií 

SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29  II sa vyznačuje extrémnou selektivitou S > 2,1 (pomer priepustnosti svetla a priepustnosti slnečnej energie S = TL/g) v kombinácii s efektívnou tepelnou izoláciou (Ug 0,5 W/m2K), ktorá minimalizuje tepelné straty – pomáha tak znižovať náklady na umelé osvetlenie, klimatizáciu aj vykurovanie a na spotrebu energií.   

 

Vnútorný tepelný (letný) komfort  

Účinná protislnečná ochrana znižuje zahrievanie miestností v porovnaní so štandardným tepelne izolačným sklom až o 5 °C, čím v letnom období vytvára v interiéri príjemné prostredie a znižuje nároky na výkon klimatizácie. Tieto sklá sú preto ideálne aj pre plne presklené fasády, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. 

Vizuálny komfort 

Extrémne transparentné a neutrálne sklo v miestnostiach po celý rok vytvára príjemnú atmosféru s veľkým množstvom prirodzeného denného svetla. 

Bezpečnosť 

Kalený a tepelne spevnený variant SGG COOL-LITE XTREME 61/29 II je určený pre ochranu skla pred náhodným a úmyselným mechanickým poškodením. Znižuje riziko poškodenia v dôsledku tepelného pnutia a vyhovuje bezpečnostným požiadavkám pre použitie na fasádach a strešných zaskleniach.


Extrémne transparentné a neutrálne sklo v miestnostiach po celý rok vytvára príjemnú atmosféru s veľkým množstvom prirodzeného denného svetla.


Možnosti použitia

Možnosti použitia SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29 II 

Tepelne izolačné sklá s funkčnými protislnečnými povlakmi SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29 II s excelentnou priepustnosťou svetla,  zníženou reflexiou a neutrálnym vzhľadom sú ideálne pre fasády komerčných stavieb aj zasklenie obytných budov a rodinných domov – všade tam, kde sa vyžaduje efektívna protislnečná ochrana s dostatkom svetla. Neutrálny vzhľad umožňuje využitie aj pre zasklenie pamiatkovo chránených budov.  

 Tepelne tvrdený bezpečnostný variant SGG COOL-LITE XTREME 61/29 II je vhodný aj pre zasklenie vyžadujúce bezpečnostné sklo vrátane strešného zasklenia. 

 

Často sa používajú na protislnečné zasklenie pre: 

  • fasády komerčných budov, celoplošné sklenené fasády a výkladné skrine 
  • sektor zdravotníctva a školstva – maximalizácia denného svetla zvyšuje vnútorný komfort 
  • obytné domy a byty – predovšetkým vo vyšších poschodiach 
  • pamiatkovo chránené budovy, kde je nevhodné použitie externého tienenia 
  • aplikácie, kde sa vyžaduje farebne neutrálne bezpečnostné sklo s protislnečnou ochranou a optimálnymi hodnotami prestupu tepla a svetla 

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie 

SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29 II je sklo s hodnotou Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla), svetelnou priepustnosťou (TL) 55 %, hodnotou solárneho zisku (g) 27 %, vonkajšou svetelnou reflexiou 13 % a vnútornou svetelnou reflexiou 16 %. Selektivita tohto zasklenia je (TL/g) 2,03. 

Uvedené parametre platia pre izolačné trojsklo CLIMATOP 6/18/4/18/4 mm na skle SGG PLANICLEAR – s povlakom SGG COOL-LITE XTREME 61/29 alebo XTREME 61/29 II na pozícii 2, pri použití rámikov širokých 18 mm s výplňami medzipriestorov z 90 % Argónu.  


Praktické informácie

Praktické informácie 

Funkčné protislnečné povlaky SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a 61/29 II sa bežne aplikujú na sklo SGG PLANICLEAR a na vyžiadanie zákazníka aj na sklo SGG DIAMANT.  

Variant SGG COOL-LITE XTREME 61/29 II je vhodný pre tepelné tvrdenie a preto je možné spracovávať ho do bezpečnostného skla SGG SECURIT s menším rizikom mechanického poškodenia a porušenia teplotným šokom, ktorý vyhovuje požiadavkám stavebných noriem a predpisov pre bezpečnostné sklo. SGG COOL-LITE XTREME 61/29 a variant SGG COOL-LITE XTREME 61/29 II v tvrdenej/tepelne spevnenej forme je možné použiť v rámci jednej fasády vedľa seba. 

Bezpečnostný variant SGG COOL-LITE STADIP XTREME 61/29 II je k dispozícii v hrúbke 6,4 mm; 3.3.1. až 8,8 mm; 4.4.2., s hrubšími sklami je dostupný na požiadanie. 

Označenie CE   

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov. 


Calumen

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.