SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a tepelne tvrdená verzia 70/33 II s trojitým strieborným povlakom patria k najúčinnejším izolačným protislnečným sklám spoločnosti Saint-Gobain. Vynikajú kombináciou extrémne efektívnej ochrany proti slnku a excelentnej priepustnosti svetla v kombinácii s nízkou vonkajšou aj vnútornou reflexiou a neutrálnym vzhľadom bez ohľadu na pozorovací uhol. Sú tiež zárukou skvelého energetického výkonu 365 dní v roku.  

Letný komfort
Úspora energie
Bezpečnosť
Estetika
Vlastnosti

Vlastnosti SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II  

 

SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a tepelne tvrdená verzia SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II predstavujú v súčasnosti najúčinnejšie protislnečné sklá vďaka selektivite vyššej ako 2,12 v kombinácii s hodnotou Ug (súčiniteľ tepelného prestupu skla) 0.5 W/m2K (pre izolačné trojsklá). Vyrábajú sa technológiou nanášania viacerých vrstiev oxidov kovov rozprašovaním vo vákuu na číre plavené sklo SGG PLANICLEAR. Na žiadosť zákazníka je možné aplikovať protislnečný povlak aj na extra číru sklovinu SGG DIAMANT. 

Selektivita je pomer priepustnosti svetla k celkovej úrovni priepustnosti energie S = TL/g. Zasklenie s vysokou priepustnosťou svetla vytvára v miestnostiach zaliatych prirodzeným denným svetlom extrémne jasnú atmosféru bez nadmerného prehrievania. 

Nízky solárny faktor je zárukou minimálneho prehrievania interiéru. 

Variant SGG COOL-LITE EXTREME 70/33 II, určený na kalenie, ponúka vyšší mechanický a tepelný odpor – vlastnosti potrebné pre bezpečnostné sklá 

 


Kľúčové vlastnosti a výhody SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II  

Neutrálny dizajn 

Protislnečné sklá s trojitým strieborným povlakom SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II s nízkou vonkajšou svetelnou reflexiou a neutrálnym vzhľadom výborne kombinujú funkčnosť a estetiku. Tieto vlastnosti umožňujú aj využitie pri renováciách pamiatkovo chránených objektov 

Energetická účinnosť a úspora energií 

SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II sa vyznačuje extrémnou selektivitou S > 2,03 (pomer priepustnosti svetla a priepustnosti slnečnej energie S = TL/g) v kombinácii s efektívnou tepelnou izoláciou (Ug 0,5 W/m2K), ktorá minimalizáciou tepelných strát pomáha znižovať náklady na umelé osvetlenie, klimatizáciu aj vykurovanie a na spotrebu energií.  

Vizuálny komfort 

Veľmi vysoká svetelná priepustnosť až 93,7 % vpúšťa do miestnosti dostatok prirodzeného denného svetla a vytvára v interiéri príjemnú atmosféru so skvelou interpretáciou farieb v akomkoľvek ročnom období. 

Vnútorný tepelný (letný) komfort  

Efektívna protislnečná ochrana znižuje zahrievanie miestností v porovnaní so štandardným izolačným sklom až o 5 °C. V letnom období tak v interiéri udržuje príjemné prostredie bez prehriatia a znižuje potrebu použitia klimatizácie. Tieto sklá sú preto ideálne aj pre plne presklené fasády, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť.  

Bezpečnosť 

Kalený a tepelne tvrdený variant SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II je určený pre ochranu skla pred náhodným a úmyselným mechanickým poškodením. Znižuje riziko poškodenia v dôsledku tepelného pnutia a vyhovuje požiadavkám bezpečnostných noriem pre použitie na fasádach a strešných zaskleniach.


Efektívna protislnečná ochrana umožňuje vynechať prvky externého tienenia, ktoré sú náchylné na znečistenie a náročné na údržbu.


Možnosti použitia

Možnosti použitia SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II 

 

Tepelne izolačné sklá s mimoriadne selektívnymi protislnečnými povlakmi SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II s excelentnou priepustnosťou svetla,  zníženou reflexiou a neutrálnym vzhľadom sú ideálne pre fasády komerčných stavieb aj zasklenie obytných budov a rodinných domov – všade tam, kde sa vyžaduje efektívna protislnečná ochrana s dostatkom svetla. Neutrálny vzhľad umožňuje využitie aj pre zasklenie pamiatkovo chránených budov.   

Tepelne tvrdený bezpečnostný variant SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II je vhodný aj pre zasklenie vyžadujúce bezpečnostné sklo vrátane strešného zasklenia. 

Často sa používajú na protislnečné zasklenie pre: 

  • celoplošne sklenené fasády komerčných budov a výkladné skrine 
  • zdravotníctvo – maximalizáciou prirodzeného denného svetla podporuje ozdravné procesy 
  • vzdelávací sektor – zvýšenie vnútorného svetelnéhbo komfortu podporuje procesy vzdelávania 
  • obytné domy, byty a rodinné domy – predovšetkým vo vyšších poschodiach 
  • pamiatkovo chránené budovy, kde je nežiadúce použitie externého tienenia 
  • aplikácie, kde sa vyžaduje farebne neutrálne bezpečnostné sklo s protislnečnou ochranou a optimálnymi hodnotami prestupu tepla a svetla 

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie 

SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II je sklo s hodnotou Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla), svetelnou priepustnosťou (TL) 63 %, hodnotou solárneho zisku (g) 31 %, vonkajšou svetelnou reflexiou 13 % a vnútornou svetelnou reflexiou 16 %. Selektivita tohto zasklenia je (TL/g) 2,03. 

Uvedené parametre platia pre izolačné trojsklo CLIMATOP 6/18/4/18/4 mm na skle SGG PLANICLEAR – s povlakom SGG COOL-LITE XTREME 70/33 alebo XTREME 70/33 II na pozícii 2, pri použití rámikov širokých 18 mm s výplňami medzipriestorov z 90 % Argónu.  


Praktické informácie

Praktické informácie 

Funkčné protislnečné povlaky SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a 70/33 II sa bežne aplikujú na sklo SGG PLANICLEAR a na vyžiadanie zákazníka aj na sklo SGG DIAMANT. 

Variant SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II je vhodný pre tepelné tvrdenie, a preto je možné spracovávať ho do bezpečnostného skla SGG SECURIT, ktoré znižuje riziko mechanického poškodenia a porušenia teplotným šokom a vyhovuje požiadavkám stavebných noriem a predpisov pre bezpečnostné sklo 

SGG COOL-LITE XTREME 70/33 a variant SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II v tvrdenej/tepelne spevnenej forme je možné použiť v rámci jednej fasády vedľa seba – v tomto prípade sa bezpodmienečne odporúča predchádzajúce vzorkovanie. 

Bezpečnostný vrstvený variant SGG COOL-LITE STADIP XTREME 70/33 II je k dispozícii v hrúbke 6,4 mm; 3.3.1. až 8,8 mm; 4.4.2., s hrubšími laminátmi je dostupný na požiadanie. 

Označenie CE   

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu a tým aj vysokú kvalitu výrobkov. 

 


Calumen

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.