SGG CLIMATOP® ONE je energeticky úsporné sklo s výnimočnou tepelnou izoláciou (až 0,5 W/m².K), čiastočnou protislnečnou ochranou a skvelou svetelnou priepustnosťou. Ideálne pre použitie na severne orientované a veľké plochy zasklenia. Perfektné tepelnoizolačné vlastnosti povlaku SGG PLANITHERM® ONE eliminujú studené zóny v blízkosti okien, takže aj v zime sa budete cítiť príjemne v celej miestnosti. Výrazná úspora energií šetrí vašu peňaženku a znížením emisií COaj životné prostredie. 

Energetická účinnosť
Komfort denného svetla
Vysoké solárne zisky
Dizajn
Vlastnosti produktu

Vlastnosti produktu SGG CLIMATOP® ONE 

Energeticky úsporné viacvrstvové sklo SGG CLIMATOP® ONE s najlepšou tepelnou izoláciou a čiastočnou protislnečnou ochranou ponúka najnižšiu možnú hodnotu koeficientu Ug (súčiniteľ tepelného prestupu skla) až 0,5 W/m²K.  Umožňuje tak veľmi efektívnu úsporu energií spojenú s vysokým komfortom bývania. Tepelná izolácia zabraňuje výskytu studených zón a prievanu v blízkosti okien v zime a ochrana proti slnečnému žiareniu udržuje príjemné teploty v lete.  

 


Výhody produktu

Energetická účinnosť:

Optimálna tepelná izolácia umožňuje výraznú úsporu energie a zníženie nákladov na kúrenie v dôsledku výrazne nižších tepelných strát. Nižšia potreba vykurovania znižuje emisie CO2 a prispieva tak k ochrane životného prostredia. 

Zimný komfort:  

Nízkoemisný povlak SGG PLANITHERM® ONE výborne izoluje interiér proti chladu a prievanu (hodnota Ug: 0,5), nevytvára studené zóny v blízkosti okien, takže v zime poskytuje väčší pocit pohodlia bez teplotných rozdielov v miestnosti. To umožňuje maximálne využitie obytnej plochy. 

 

Letný komfort:  

Čiastočná protislnečná ochrana pri optimálnom využití solárnych ziskov (hodnota g: 38 %) udržuje príjemné teploty v miestnosti v lete. 

Komfort denného svetla:  

Vysoká svetelná priepustnosť skla do miestností prepúšťa dostatok prirodzeného denného svetla. 

 

 


Nový štandard

Jednotka s trojitým zasklením CLIMATOP® ONE stanovuje nový štandard – s hodnotou U až 0,5 W/m².K dosahuje izolačné hodnoty pevnej, vysoko izolovanej blokovej steny – s výhodou transparentnosti. Odporúča sa pre zasklenie orientované na sever. 


Možnosti použitia

Možnosti použitia SGG CLIMATOP® ONE

Tepelnoizolačné sklo SGG CLIMATOP® ONE sa využíva ako súčasť energeticky účinného riešenia budov. Poskytuje maximálnu úsporu energií a užívateľský komfort na najvyššej úrovni.  

Toto sklo má široké možnosti použitia v obytných aj verejných budovách 

Je ideálnym riešením veľkoplošného zasklenia a odporúča sa obzvlášť pre použitie na severnej strane. 

Najčastejšie použitie: 

  • Okná
  • Francúzske okná
  • Veľkoplošné zasklenie
  • Sklenené dvere
  • Zimné záhrady
  • Fasády

Kombinácia skiel 

Kombináciou rôznych typov skla so špecifickými vlastnosťami v rámci okna s dvojsklom alebo trojsklom môžete v interiéroch dosiahnuť maximálny užívateľský komfort. Spojenie skiel s rôznymi vlastnosťami umožňuje skombinovať vlastnosti sklenených plôch v okne tak, aby pomohli vytvoriť v interiéri optimálne tepelné a svetelné prostredie v rôznych podmienkach – vzhľadom k orientácii miestností podľa svetových strán, svetelným podmienkam, požiadavkám na bezpečnosť alebo ochranu proti slnku či hluku. 

Možnosti kombinácie 

  • SGG COOL-LITE® (protislnečné sklo)
  • SGG STADIP SILENCE® (akustické sklo)
  • SGG STADIP PROTECT® (bezpečnostné sklo) 
  • Rôzne typy dizajnových skiel

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

 

SGG CLIMATOP® ONE 
Skladba v mm  Plynová výplň  Hodnota Ug** 

(W / m² K) 

Svetelná priepustnosť*  

(v %) 

Hodnota g* 

 (v %) 

Svetelná reflexia* 

(v %) 

4/18/4/18/4  Argón ≥ 90 %  0,5  59   38   32 

* podľa normy DIN EN 410 ** podľa normy DIN EN 673 

Praktické informácie

Praktické informácie

Sklo SGG CLIMATOP® ONE je štandardne kombináciou plaveného skla SGG PLANICLEAR® s hrúbkou 4, 6, 8 a 10 mm a nízkoemisného tepelnoizolačného povlaku SGG PLANITHERM® ONE. 

K dispozícii je aj variant s tepelnoizolačným povlakom určený k tepelnému tvrdeniu.  

 

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov. 


Calumen

Online aplikácia CALUMEN pomôže kombinovať benefity skiel

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálne kombinácie do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a súčiniteľoch prestupu tepla. Aplikácia umožňuje jednotlivé výsledky vizualizovať a vzájomne porovnávať návrhy s rôznymi parametrami. Aplikácia je intuitívna a zadarmo – k dispozícii na adrese calumen.com.