SGG SWISSPACER® AIR je užitočná pomôcka na vyrovnanie tlaku v dvojsklách a trojsklách v nadmorskej výške nad 650 m n. m.. Nadmorská výška ani klimatické zmeny nemusia znamenať problém.


Špecifikácia

Špecifikácia SGG SWISSPACER® AIR

Ak sa miesto použitia nových okien nachádza v oblasti s nadmorskou výškou, ktorá je odlišná od miesta výroby o viac ako 500 m, je nutné vo vnútri izolačných trojskiel upraviť tlak. Keďže Glasora, kde sa vyrábajú izolačné trojsklá, leží cca 150 m nad morom, je nutné upraviť tlak v oknách určených pre montáž v nadmorskej výške 650 m n. m. a viac. V opačnom prípade môže rozdiel tlaku spôsobiť, že sklo praskne.

Použitie ventilu SGG SWISSPACER® AIR automaticky vyrovnáva rozdiel tlaku v dutinách medzi sklenými tabuľami a okolitým prostredím, čím sa napätie spôsobené rozdielnou nadmorskou výškou i zmenami teploty a tlaku vzduchu výrazne znižuje, takže sa minimalizuje riziko prasknutia skla.

 


Faktory, ktoré môžu spôsobiť praskanie skla.

Kritický tlak v priestore medzi vrstvami izolačného trojskla môžu spôsobiť aj ďalšie okolnosti:

  • sezónne klimatické zmeny
  • náhle teplotné zmeny
  • rozdiely v tlaku vzduchu
  • široké dištančné rámčeky
  • výrazný nepomer strán izolačného skla alebo kriticky krátka strana izolačného skla

 

 

Ventil SGG SWISSPACER® AIR tvorí kovové puzdro s integrovanou špeciálnou membránou, ktorá zabraňuje hromadeniu vodných pár v dutine medzi sklami, čím sa predchádza aj tvorbe kondenzátu či poškodeniu kovového povlaku.

Vyrovnávanie tlaku prebieha nepretržite, podľa aktuálnych podmienok, takže použitie ventilov minimalizuje riziko poškodenia skla aj v prípade prepravy medzi rôznymi nadmorskými výškami (napríklad letecky).