Vlastnosti, skla, ktoré zvýšia užívateľský komfort zasklenia

Vlastnosti, skla, ktoré zvýšia užívateľský komfort zasklenia

V minulosti boli tzv. otvorové konštrukcie – okná, balkónové a vstupné dvere a celosklenené steny či fasády považované z energetického hľadiska za najslabší článok obvodového plášťa budov. GLASORA v snahe splniť požiadavky zákazníkov a ponúknuť im možnosť využitia najnovších trendov, spolupracuje predovšetkým s tými dodávateľmi, ktorí ponúkajú sklá s maximálnou mierou energetickej účinnosti a súčasne so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré čo najviac zvyšujú užívateľský komfort.


Pretože zasklenie tvorí často až 85 % celkovej plochy obvodového plášťa stavby, výrobcovia skla, okenných konštrukcií, rámov, dištančných rámikov, systémov na utesnenie sa sústredia na neustále inovácie zamerané na zlepšovanie energetickej účinnosti.


Sklo – stavebný materiál budúcnosti

Sklo sa v súčasnosti postupne stáva „stavebným materiálom budúcnosti“ vďaka svojim inovatívnym funkčným a estetickým vlastnostiam. Inovácie v oblasti sklárskeho priemyslu napredujú takým tempom, že nové zasklenie s využitím inovatívnych materiálov a najmodernejších technológií môže pri porovnaní so starším zasklením spred 10 rokov znížiť energetické straty v obytných či komerčných budovách až o 50–80 percent. Ďalšími pridanými hodnotami sú aj inovované estetické a funkčné vlastnosti, ktoré rozširujú možnosti dizajnového využitia skla v rámci širokého spektra architektonických projektov.

Kľúčové vlastnosti a parametre energeticky účinného zasklenia

Tepelnoizolačné vlastnosti skla patria k veľmi dôležitým parametrom moderného zasklenia. Inovatívne tepelnoizolačné sklá s transparentnými magnetronovými kovovými povlakmi od Saint-Gobain Glass, ktoré používame pri výrobe tepelnoizolačných dvojskiel a trojskiel, umožňujú v oblasti tepelnej izolácie excelentné výsledky. Najčastejšie sledovaným parametrom zasklenia je preto súčiniteľ prestupu tepla Ug.

Súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug (W/m²K)

Definuje mieru schopnosti zasklenia neprepúšťať teplo z vykurovaného interiéru smerom von tým, že ho odrazí späť do miestnosti. V minulosti sa pri plánovaní zasklenia sledovala hlavne hodnota Ug. V prípade moderných skiel sa však pre zabezpečenie energetickej účinnosti využívajú čoraz častejšie aj ďalšie parametre skla.

Solárny faktor g – súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia

Vyjadruje, koľko percent slnečnej energie sklo prepustí do interiéru. Tento parameter rozhoduje o tom, či sklo zabezpečuje zvýšenie alebo zníženie teploty v interiéri – podľa potreby.

Solárne zisky

Sklá s vysokým solárnym faktorom sa využívajú na zvýšenie teploty v interiéroch, pomocou takzvaných solárnych ziskov. Na severnej a západnej strane budov to prispieva k znižovaniu spotreby energií na vykurovanie, pretože časť tepla sa získava zo slnečného žiarenia zadarmo.

Protislnečné sklá

Disponujú čo najnižším solárnym faktorom – v letnom období, na južnej strane budov a na miestach vystavených extrémnemu slnečnému žiareniu aj bez externého tienenia chránia interiéry pred pôsobením slnečného žiarenia, a to bez obmedzenia svetelného komfortu. Zmierňujú tak prehrievanie, čo znižuje náklady na klimatizáciu.

Svetelná priestupnosť LT

Udáva množstvo svetla, ktoré sklo prepustí do interiéru. Sklá s vysokým percentom svetelnej priestupnosti vpúšťajú do interiéru maximum prirodzeného denného svetla, čo umožňuje úspory nákladov na umelé osvetlenie. Vysoká miera svetelnej priestupnosti je kľúčovou vlastnosťou pre užívateľský komfort v interiéroch obytných aj komerčných budov.

Vonkajšia reflexia LR

Vyjadruje v percentách koľko svetla sa pri pohľade zvonku odrazí od skla. „Zrkadlenie“ skiel s vysokou vonkajšou reflexiou sa využíva v architektúre predovšetkým ako dizajnový prvok. Trendom sú skôr neutrálne sklá.

Ďalšie benefity, ktoré môžu výrazne zlepšiť užívateľský komfort zasklenia:

Protihluková ochrana

Špeciálne protihlukové okná s vrstveným sklom SGG STADIP SILENCE s akustickou fóliou vlepenou medzi dve vrstvy skla sú zárukou nerušeného bývania či podnikania aj v blízkosti rušných ulíc či iných externých zdrojov nadmerného hluku.

Bezpečnostné vlastnosti

Tepelne tvrdené (kalené) sklo SGG SECURIT (ESG) je až 5 × odolnejšie proti nárazu a je odolné aj voči teplotnému šoku – vydrží bez poškodenia rozdiel teplôt až 200 °C.

Vrstvené bezpečnostné sklá s bezpečnostnou fóliou (VSG) SGG STADIP sa vyznačujú schopnosťou udržať zvyškovú celistvosť zasklenia po rozbití a poskytujú aj niekoľko úrovní bezpečnostných vlastností od ochrany osôb po ochranu majetku. Ďalšie špeciálne bezpečnostné vlastnosti poskytujú napríklad protipožiarne sklá.

Vrstvené bezpečnostné sklá SGG SECURIT-STADIP vyrobené z tepelne tvrdeného skla sú kombináciou bezpečnostných vlastností vrstvených skiel a odolnosti voči mechanickému poškodeniu a tepelnému šoku.

Dizajn

Široká ponuka farebných a ornamentných skiel rozširuje variabilitu využitia skla aj v rámci tých najnáročnejších architektonických projektov a interiérového dizajnu.

Špeciálne vlastnosti

Nízkouhlíkové sklo SGG ORAÉ

Nízkouhlíkové sklo SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ s vysokým podielom recyklovaného skla a emisiami CO2 zníženými o 40 % ocenia uvedomelí investori a developeri, ktorí vďaka splneniu podmienok certifikácie LEED a BREEM majú príležitosť zvýšiť návratnosť svojich investícií.

Ochrana proti kolíziám s vtákmi

Izolačné protislnečné sklá s leptaným vzorom SGG 4BIRD Etch sú určené na zabezpečenie účinnej ochrany zasklenia pred kolíziami s vtáctvom.


Chcete vedieť viac?

Poraďte s odborníkmi z obchodného tímu GLASORA, ktorí vám po konzultácii vašich potrieb poradia s výberom optimálneho zasklenia podľa najnovších trendov tak, aby bolo zárukou nielen skvelej energetickej účinnosti, ale aj maximálneho užívateľského komfortu. GLASORA má sklo pre každý váš projekt.


Zdielať článok: